HeaderHomefinal

Saywa

begeleidt professionals binnen gemeenten, zorg- en maatschappelijke organisaties

Professionals in maatschappelijke organisaties zijn samen met de klant, burger, cliënt of patiënt voortdurend op zoek naar passende oplossingen voor steeds nieuwe en complexe situaties. Er wordt om antwoorden gevraagd die aansluiten op het perspectief en de leefwereld van die klant. Met het versterken van het reflectief, zelfsturend en lerend vermogen leert Saywa professionals complexe situaties in te schatten en vindingrijkheid in het zoeken naar creatieve oplossingen.

Het contact maken, luisteren naar de bedoeling, pro-actief oplossingen creëren, vraagt om authenticiteit, transparantie en inventiviteit en het vermogen om zaken vanuit meervoudige perspectieven te bekijken, om, zo nodig in samenwerking met andere netwerkpartners, te komen tot specifieke maatwerkoplossingen. Doen we het goed? En doen we ook het goede? Die vraag is daarbij leidend. Het van buiten naar binnen denken: weten wat er speelt bij de klant, te werken vanuit een omgevings- en contextbewustzijn, vraagt van professionals en organisaties om een omslag in denken en handelen, waarbij niemand nog precies weet hoe deze weg gelopen moet worden en wat de precieze uiteindelijke eindbestemming zal zijn.

Door het bieden van leer- en ontwikkeltrajecten, gaat Saywa graag met u op pad.

Logonaastopsomming

Saywa, een woord uit het Quechua, staat voor ‘steenmannetje’, een houvast voor mensen die op weg zijn. U kent ze vast, zo’n stapeltje stenen dat aangeeft of je nog op de goede weg bent. De reiziger legt er vanzelf een steentje bij en als zo’n stapeltje blijkt ingestort, bouwt hij hem weer op.

Producten

Saywa biedt gemeenten, zorg- en maatschappelijke organisaties op maat toegesneden leer- en ontwikkeltrajecten.